Mesto Žilina vyhlásilo v mestskej časti Vranie II. stupeň povodňovej aktivity

Povodeň VraniePovodeň Vranie
V súvislosti s prívalovými dažďami, ktoré zasiahli včera podvečer Žilinu, vyhlásilo mesto Žilina dňa 10. júna 2022 o 12.00 hod. v mestskej časti Vranie II. stupeň povodňovej aktivity. Dážď a búrky spôsobili lokálne povodne, zatopenie pivníc či záhrad rodinných domov. Krízový štáb mesta Žilina okamžite prijal opatrenia a jeho členovia pomáhajú pri odstraňovaní vzniknutých škôd. V prípade ďalších lokálnych povodní je potrebné, aby občania ihneď hlásili situáciu na tiesňové telefónne číslo 112 alebo na dispečing Mestskej polície Žilina na telefónne číslo 159.