Mesto Žilina upozorňuje podnikateľov na povinné používanie elektronickej platformy

ilustračná fotoilustračná foto

Od februára sa menia pravidlá pre verejných obstarávateľov. Pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou sú povinní používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu. Žilinská samospráva preto upozorňuje podnikateľov, aby si zriadili prístup do elektronického systému.

Mesto Žilina, ako verejný obstarávateľ, je od 1. februára 2023 povinné vykonávať procesy verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy. Elektronická platforma  je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby. Tento systém zároveň zabezpečuje evidenciu týchto zákaziek a zabezpečuje činnosti, ktoré s tým súvisia.

Funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) a elektronického trhoviska (ET). Správcom elektronickej platformy je od 31. marca 2022 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Žilinská radnica v tejto súvislosti pripomína uchádzačom, ktorí ešte nemajú zriadený prístup do toho systému a chcú sa uchádzať o účasť v jednotlivých zákazkách, že majú povinnosť si ho zriadiť.  Informácie a postupy sú zverejnené na linku:  https://www.isepvo.sk/.

Postup pre uchádzača je spracovaný vo forme videa „Vytvorenie účtu, vytvorenie a validácia nového hospodárskeho subjektu“ na nasledovnom odkaze v sekcii záujemca/uchádzač: https://www.isepvo.sk/videonavody/.

Nadlimitné zákazky bude mesto Žilina aj naďalej realizovať prostredníctvom systému ezákazky.sk. Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky sa budú od februára realizovať cez elektronickú platformu.