Mesto Žilina upozorňuje obyvateľov na skúšku sirény

sirenasirena

Upozorňujeme obyvateľov mesta Žilina na pravidelné preskúšanie sirény dvojminútovým stálym tónom, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2023 o 12.00 hod. Hlasnou skúškou prejdú aj sirény, ktoré sa ministerstvu vnútra podarilo v tomto roku zmodernizovať v krajských mestách. V Žiline ide konkrétne o 19 zariadení, z celkového počtu 23 kusov. Prosíme, upovedomte seniorov a ľudí s citlivou povahou vo svojom okolí, aby sa predišlo zbytočnej panike.