Mesto Žilina upozorňuje na rekonštrukciu mostov na Vlčincoch

most sv. Cyrila a Metodamost sv. Cyrila a Metoda

Žilinská samospráva začína od septembra 2023  s opravou obidvoch mostov na Ulici sv. Cyrila a Metoda.

Pre chodcov a cyklistov bude most uzatvorený. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravnými značkami. Pre autá bude počas rekonštrukcie v oboch smeroch vždy jeden jazdný pruh priechodný.

Ukončenie stavebných prác je naplánované na október 2024.