Mesto Žilina upozorňuje na deratizáciu verejných priestranstiev

Ilustračný obrázokIlustračný obrázok

Mesto Žilina vyhlasuje v dňoch od 24. apríla do 30. apríla 2024 celomestskú deratizáciu verejných priestranstiev.

V tejto súvislosti upozorňujeme fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na povinnosť podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na zabezpečenie deratizácie v ich, alebo nimi spravovaných objektoch, ako preventívne opatrenie na likvidáciu škodlivých hlodavcov za účelom zamedzenia vzniku, šírenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení. Deratizáciu sa odporúča vykonať aj fyzickým osobám na ich pozemkoch a v ich objektoch.

V záujme vyššej účinnosti deratizácie žiadame všetky dotknuté právne subjekty a občanov na jej vykonanie v ohlásenom termíne.