Žilinská samospráva pripravuje rozšírenie regulovaného parkovania

parkovanie ilustračná fotoparkovanie ilustračná foto

Radnica po zavedení regulácie statickej dopravy v centre mesta rozširuje parkovaciu politiku aj na sídliská. Prvým sídliskom so zavedeným regulovaným parkovaním bude Hájik. Žilinčania získajú na základe zakúpenej rezidentskej parkovacej karty oprávnenie parkovať v rezidentskej zóne počas celého roka.

V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline pripravuje mesto projekt dopravného značenia za účelom spustenia regulácie parkovania na Hájiku, ktorý bude uplatnený v teréne prostredníctvom osadenia dopravného značenia. Najmladšie sídlisko je podľa žilinského primátora pripravené na zavedenie systému regulácie statickej dopravy. „Dôvodom, prečo začíname s regulovaním parkovania práve na Hájiku je, že tu evidujeme najviac áut na počet parkovacích miest a v porovnaní s ostatnými časťami je kapacita výrazne prekročená. Zavedenie tohto systému prinesie zlepšenie podmienok pre všetkých obyvateľov a vnesie pravidlá do tých lokalít, kde sa parkovalo aj na úkor zelene,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Parkovacia politika, ktorú mesto Žilina postupne zavádza, už funguje aj v iných veľkých mestách. Regulované parkovanie počíta s  vytvorením rezidentských zón, ktoré zvýhodňujú obyvateľov mesta s trvalým pobytom. Cieľom parkovacej politiky je vylúčenie vozidiel, ktoré v zóne parkujú navyše. Ide prevažne o vozidlá dlhodobo odstavené, či vozidlá nerezidentov, ktorí nemajú vzťah k sídlisku a neplatia mestu žiadne poplatky. Žilinčania získajú na základe zakúpenej rezidentskej parkovacej karty oprávnenie parkovať v uvedených zónach. Pre ostatných bude k dispozícii abonentská karta.

S prípravou začala radnica už v roku 2018, kedy sa pozrela na obsadenosť parkovacích miest, stav parkovania a organizáciu dopravy v celom meste vrátane sídlisk. Pod drobnohľad sa ako prvé v roku 2022 dostalo sídlisko Hájik, na ktorom sa následne zmonitorovala dopravná situácia a analyzovali sa možnosti navýšenia parkovacej kapacity. Výsledkom bolo doplnenie legálnych (normových) parkovacích miest v počte 87, ktoré sa vybudovali na konci roku 2023 na uliciach Dadanova (40 miest), Petzvalova (17 miest), Kempelenova (5 miest) a na Ulici Korzo (25 miest). Aktuálne sa pripravuje aj investícia v podobe parkoviska M. Bela s kapacitou 93 parkovacích miest. Projekt v najbližších týždňoch získa právoplatné územné rozhodnutie. Vzhľadom na to, je sídlisko Hájik na zavedenie regulovaného parkovania pripravené najlepšie.

„Minulý rok sme tento efektívny systém zaviedli do centra mesta, kde však boli obyvatelia na obdobný rezidentský systém zvyknutí. Treba si však uvedomiť, že mesto patrí ľuďom, má prioritne slúžiť im a nie autám. Neustále sa snažíme o vytvorenie zelenšieho a ekologickejšieho mesta, propagujeme alternatívne formy dopravy, a práve regulácia parkovania je ďalším zo spôsobov, ako znížiť negatívne dopady motorovej dopravy v našom meste. Rovnako, ako väčšina slovenských miest, aj Žilina je v situácii, kedy počet áut prevyšuje počet parkovacích miest. Je preto potrebné určiť pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať,“ doplnil primátor Peter Fiabáne. 

Mestá sú čím ďalej, tým viac preplnené autami a počty parkovacích miest  nie je možné donekonečna navyšovať. Neustále sa zvyšujúci stupeň automobilizácie vytvára tlak na mestá, ktoré následne rozširujú parkovacie kapacity na úkor zelene, čo sa však nedá robiť udržateľne. Život v meste nie je o autách, ale o kvalitnom, bezpečnom a zdravšom prostredí. Priestoru je málo a každé mesto preto hľadá riešenie, ako využiť potenciál parkovacích miest naplno v kombinácii s ostatným využitím verejného priestoru.

V najbližších týždňoch samospráva pripravuje pre občanov prezentáciu nastavovaného systému na sídlisku Hájik, do júnového mestského zastupiteľstva smeruje všeobecne záväzne nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Žilina. Zároveň bude distribuovať informácie o tom, čo regulácia statickej dopravy znamená, o aký druh rezidentskej parkovacej karty bude možné požiadať, prečo sú rezidenti s trvalým pobytom zvýhodnení, ako zaparkujú vodiči bez rezidentskej parkovacej karty, resp. návštevy, a pod. Všetky informácie sú už dnes dostupné na internetovej stránke mesta www.zilina.skwww.parkovanie.zilina.sk.