Mesto Žilina poďakovalo zdravotníkom v prvej línii

poďakovanie zdravotníkompoďakovanie zdravotníkom
Žilinských zdravotníkov, ktorí sa v ťažkých časoch nebáli nasadiť svoje zdravie a pracovali v prvej línii, ocenilo vedenie mesta vouchermi na Mestskú krytú plaváreň Žilina. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina dostala 754 voucherov a zdravotnícke zariadenie ŽILPO 250 voucherov. Okrem toho si zdravotníci mohli užiť voľné vstupy na divadelné predstavenia, ktoré ako prejav vďaky darovalo Mestské divadlo Žilina. „Jedno veľké ďakujem patrí našim zdravotníkom, ktorí sa aj napriek hrozbe ochorenia nebáli nasadiť svoje zdravie a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebovali. Nemali to jednoduché, no nevzdali sa a bojovali dokonca. Mesto Žilina a jeho inštitúcie aspoň takýmto spôsobom prejavili vďaku, ktorú si naši zdravotníci určite zaslúžia, lebo bez nich by sme sa trápili oveľa dlhšie,“ dodal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. „Chcel by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať mestu Žilina a vedeniu plavárne za to, že v tomto kľudnejšom období pandémie koronavírusu mysleli na našich zdravotníkov, ktorí v náročných časoch pracovali priamo v kovidovom pavilóne a boli v styku covid pacientami. Mnohí z nich na to doplatili tým, že sami ochoreli a takéto poďakovanie je krásnym gestom. Zdravotníci sa doslova obetovali, zažili neľahké dni a zachraňovali to najcennejšie, ľudské životy. V mene vedenia nemocnice a v prvom rade za zdravotníkov ďakujem za vašu podporu,“ povedal medicínsky riaditeľ MUDr. Igor Bízik, MBA., ktorý prevzal ocenenie za Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina. Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s. r. o. zastupoval riaditeľ  MUDr. Štefan Zelník, PhD.: „V prvom rade chcem poďakovať vedeniu mesta za takéto ocenenie pre zdravotníkov a musím povedať, že je to asi po 20 rokoch prvýkrát, čo mesto oceňuje aj zdravotníkov a váži si ich. Myslím si, že Žilina môže byť aj vďaka takejto jednoduchej forme poďakovania príkladom pre ostatné samosprávy.“