Mesto Žilina má novú hlavnú kontrolórku

Mestský úrad_FOTO Dávid MičuchMestský úrad_FOTO Dávid Mičuch

Novou hlavnou kontrolórkou mesta Žilina sa stala Dagmar Slepičková. Osemnásť prítomných poslancov včera na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyberalo spomedzi štyroch kandidátov, pričom vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva Mestského úradu v Žiline získala najväčšiu podporu. Vo funkcii nahradí dosluhujúcu kontrolórku Vlastu Grajciarovú od 15. augusta 2024.

Dagmar Slepičková pôsobí na Mestskom úrade v Žiline od roku 1991. Od roku 2001 pracuje na ekonomickom odbore ako rozpočtárka, kde sa venuje nielen tvorbe rozpočtu mesta, ale aj jeho monitorovaniu, úpravám a zostaveniu záverečného účtu. Súčasťou jej náplne práce je podrobný prehľad vo všetkých oblastiach, ktoré mesto zabezpečuje. „Počas mojej dlhoročnej praxe som získala znalosti, ktoré chcem efektívne využiť ako hlavná kontrolórka. Práca v oblasti samosprávy je pre mňa zaujímavá a napĺňa ma, no samozrejme, mám pred touto novou funkciou rešpekt. Aj keď je pre mňa výzvou, chcem ju plniť odborne, nezávisle a objektívne,“ uviedla po výsledkoch hlasovania Slepičková.

„Úloha hlavného kontrolóra mesta je veľmi dôležitá a nesie so sebou veľkú dávku zodpovednosti. Aj preto sme sa rozhodli určiť deň konania volieb mimo riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať o týždeň. Hlasovanie o novom kontrolórovi by malo byť dôstojné, s patričnou úctou a vážnosťou. Ďakujem všetkým kandidátom, ktorí prejavili záujem o túto funkciu a blahoželám novozvolenej kontrolórke,“ vyjadril sa primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Úlohou hlavného kontrolóra je kontrola príjmov, výdavkov a nakladania s majetkom mesta. V rámci svojich kompetencii však tiež kontroluje vybavovanie sťažností, petícií či dodržiavanie interných predpisov mesta. Voľbu hlavného kontrolóra uskutočňujú mestskí poslanci verejným hlasovaním a vo svojej funkcii zotrváva po dobu šiestich rokov.