Mesto začne doručovať rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku koncom apríla

Various different Euros backgroundVarious different Euros background
S doručovaním rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad začne mesto Žilina koncom apríla. Občanom odporúčame, aby si z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie prevzali zásielku osobne od zamestnancov úradu, ktorí im ju doručia až domov. Pri doručovaní budú v záujme ochrany zdravia dodržiavane všetky platné hygienické opatrenia, preto je vhodné, aby si občania pripravili vlastné pero na podpis a pri prevzatí zásielky použili respirátor. Mesto aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom, je lepšie si prevziať rozhodnutia od zamestnancov úradu v pohodlí domova, v opačnom prípade im bude zásielka doručená doporučenou poštou. Občania, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie (zriadenú k občianskemu preukazu s čipom), obdržia rozhodnutie v apríli. Zaplatiť daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad bude možné v 2 splátkach tak, ako bude uvedené v rozhodnutí. Pri úhradách odporúčame, aby Žilinčania v maximálnej možnej miere využívali bezhotovostnú formu platenia, prevodom na bankový účet mesta, ktorý je uvedený v rozhodnutí spolu s QR kódom. Platba v pokladnici mestského úradu alebo na pošte sa z hygienických dôvodov v tomto čase neodporúča.