Mesto začína s čipovaním smetných nádob

ilustračná fotoilustračná foto
Žilinčanov čakajú zmeny, ktoré posunú úroveň správy komunálneho odpadu na vyššiu úroveň. Mesto postupnými krokmi zavádza systém, v ktorom bude možné vývoz odpadu realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie, čo v konečnom dôsledku spomalí nárast poplatkov za komunálny odpad. Vďaka čipovaniu nádob získame skutočný prehľad o ich počte, o rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a zároveň o reálnych vývozoch komunálneho odpadu. Čipovanie smetných nádob je efektívny nástroj, ktorý samospráve pomôže optimalizovať systém odpadového hospodárstva. Pri vývoze odpadu bude smetná nádoba automaticky oskenovaná prostredníctvom čítačiek umiestnených na vozidlách a následne spárovaná s konkrétnym platcom dane. Čipy taktiež zabránia presúvaniu kontajnerov a neoprávnenému navyšovaniu zvážanej kapacity. Naopak kontajner bez čipu nám umožní rýchlo identifikovať neplatičov. Postupne sa budú v meste čipovať všetky nádoby, a to v rodinných domoch, na sídliskách aj vo firmách. Prvou, pilotnou, lokalitou bude mestská časť Budatín. Proces zavádzania čipov začne v utorok 19. apríla 2022. Prosíme občanov Budatína, aby nechali svoju smetnú nádobu vyloženú pred domom až dovtedy, kým na nej nenájdu nanitovaný plastový štítok. Proces bude trvať niekoľko dní. Mesto následne zhodnotí proces z časového hľadiska a na základe získaných údajov vypracuje harmonogram čipovania nádob v rámci celého mesta. O priebehu prác budeme obyvateľov Žiliny včas informovať.