Mesto vyhlásilo súťaž návrhov na rekonštrukciu historického centra

DCIM100MEDIADJI_0007.JPGDCIM100MEDIADJI_0007.JPG

Samospráva chce komplexne revitalizovať historické centrum a mestské vybavenie Mariánskeho námestia. Postupná obnova by mala čakať aj vybrané ulice v okolí námestia. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta Žilina vyhlásila radnica urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov.

Historické centrum je srdcom a dušou identity mesta Žilina. Miešajú sa v ňom storočia kultúry, architektúry a spoločenského života. Mariánske námestie, ktoré je centrálnym priestorom Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, predstavuje jeho cennú súčasť. Štvorcový pôdorys a meštianske domy s charakteristickými „laubňami“ dodávajú mestu jeho nenapodobiteľný kolorit. Samospráva chce, aby tento priestor zostal aj naďalej živým a dynamickým centrom, a preto sa rozhodla vyhlásiť súťaž návrhov s cieľom nájsť komplexné riešenie pre jeho obnovu. „Víťazný nápad by mal vytvárať harmóniu medzi historickým odkazom a súčasnými potrebami Žiliny, a zároveň ponúknuť atraktívne a reprezentatívne riešenia verejného priestoru. Zo statusu krajského mesta musí centrum plniť aj spoločenskú, obchodnú a kultúrnu funkciu,“ upresnil primátor Peter Fiabáne.

Dominantou historického centra Žiliny je Mariánske námestie v tvare štvorca s rozmermi asi 100 x 100 metrov. Vznik námestia sa datuje pred rokom 1300. V roku 1987 bolo spolu s deviatimi uličkami, ktoré z neho ústia, a ďalšími dvanástimi ulicami tvoriacimi kruh okolo námestia, vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. V druhej polovici 90. rokov 20. storočia námestie prešlo poslednou veľkou stavebnou úpravou, pri ktorej odstránili fontánu z roku 1966. Samotný priestor námestia možno charakterizovať ako pomerne intímny s jasne definovaným štvorcovým pôdorysom. V minulosti to bol priestor využívaný pre obchodovanie na rínku. „Našou požiadavkou je, aby súťažiaci uvažovali aj nad celkovým udržateľným konceptom, resp. zlepšením teplotného komfortu verejných plôch počas letných mesiacov. Očakávame návrh spevnených plôch so vsakovaním zrážkovej vody. Ďalšou dôležitou požiadavkou návrhu je  riešenie spoločenských podujatí, vrátane umiestnenia pódia. Čo sa určite zmení, je dlažba. Jej kvalita musí umožňovať bezpečný pohyb chodcov. Naším zámerom je zvýšiť atraktivitu námestia pre obyvateľov a  návštevníkov mesta, aby tak vznikol kvalitný verejný priestor, v ktorom sa budú cítiť prirodzene a bezpečne,“ doplnil hlavný architekt mesta Rudolf Chodelka.

Zapojiť sa do súťaže s návrhom na revitalizáciu Mestskej pamiatkovej rezervácie, rekonštrukciu Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc je možné do 28. júna 2024 najneskôr do 16.00 hodiny. Predpokladá sa, že medzinárodná odborná porota ich bude vyhodnocovať do 31. júla, kedy zverejní aj výsledky súťaže. Podrobnosti o súťaži a podmienkach účasti sú k dispozícii na stránke Útvaru hlavného architekta Žilina.