Mesto spúšťa novú službu, pomocou SOS gombíka si budú môcť seniori v Žiline privolať pomoc

ilustračná fotoilustračná foto

Znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí je cieľom novej sociálnej služby mesta Žilina, ktorú spúšťa pre svojich občanov. Jej podstatou je monitorovanie a v prípade potreby aj signalizácia pomoci prostredníctvom „SOS gombíka tiesňového volania“. Služba je poskytovaná osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Domáce tiesňové volanie je systém, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi či v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie priamo z domu či bytu. Nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo.

„Som veľmi rád, že k množstvu sociálnych služieb, ktoré poskytuje mesto pre svojich obyvateľov, pribudla ďalšia určená pre najohrozenejšie skupiny. V Žiline ju bude 24 hodín denne a sedem dní v týždni poskytovať na základe zmluvy o spolupráci neverejný poskytovateľ sociálnej služby Asociácia samaritánov Slovenskej republiky,“ informoval žilinský primátor Peter Fiabáne.

Asociácia disponuje v nepretržitej prevádzke dispečerským pracoviskom na preberanie tiesňových výziev od klientov pripojených na domáce tiesňové volanie. Pracovisko má hardvérové a softvérové vybavenie, vďaka ktorému môže prijímať a spracovávať tiesňové výzvy.

Do domu či bytu seniora sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Zložený je zo základnej komunikačnej jednotky s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia rozhovor s dispečingom z celého bytu klienta a SOS gombíka tiesňového volania. Tlačidlo SOS gombíka je možné nosiť na zápästí alebo na krku ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Funkčnosť prístroja nepreruší ani výpadok prúdu, pracuje ďalej prostredníctvom batérie až do obnovenia dodávky prúdu. Tlačidlo sprevádza klienta v dome či byte, jeho vodeodolnosť umožňuje mať ho pri sebe napríklad aj počas sprchovania.

Žiadateľ o uvedenú sociálnu službu musí v prípade záujmu kontaktovať Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový priamo v klientskom centre, kde vyplní Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, v ktorej uvedie požadované informácie potrebné na preverenie, či je pre neho sociálna služba vhodná. K žiadosti priloží Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od svojho všeobecného lekára. Po vyplnení a zaevidovaní žiadosti kompetentný odbor požiada elektronicky poskytovateľa o zriadenie služby domáceho tiesňového volania. Prístroj v domácom prostredí inštaluje poskytovateľ služby, ktorý otestuje prístroj s dispečerským pracoviskom a zaškolí používateľa.

Všetky náklady spojené s nákupom zariadení komunikačných jednotiek s príslušenstvom vrátane poplatku za jeho inštaláciu a časti mesačnej úhrady hradí za službu dispečingu hradí mesto Žilina. Výška mesačnej úhrady fyzickej osoby za služby dispečingu (monitorovanie a signalizácia potreby pomoci) sa uhrádza mesačne priamo na účet ASSR a je určená vo výške 6 eur z kalendárny mesiac.

Bližšie informácie k poskytovaniu sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytne odbore sociálny a bytový na Mestskom úrade v Žiline na tel. číslach: 041/70 63 212, 041/70 63 522, prípadne osobne v klientskom centre. Bližšie informácie sú k dispozícii aj na webe: https://www.zilina.sk/agendy/poskytovanie-socialnej-sluzby-monitorovanie-a-signalizacia-potreby-pomoci/.