Mesto sa dohodlo na riešení problémov, ktoré vznikajú v Bytčici v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača

Road construction.Road construction.

Vyriešenie problematických situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so stavebnými prácami na diaľničnom privádzači D1 Lietavská Lúčka – Žilina v žilinskej mestskej časti Bytčica bolo úlohou pracovného stretnutia, ktoré sa konalo vo štvrtok 15. apríla na Mestskom úrade v Žiline.

Iniciátorom stretnutia boli zástupcovia mesta v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Antonom Trnovcom, ďalej sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia mestskej polície a spoločnosti Metrostav, dodávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Na problémy v Bytčici upozornili v utorok 13. apríla sami obyvatelia mestskej časti po tom, ako zhotoviteľ prác začal s vývozom zeminy cez ulice Antona Bielka a Chalupkova. Pri prejazdoch stavebných strojov totiž bolo zaznamenané najmä znečistenie dotknutých miestnych komunikácií, poškodenie kanalizačných poklopov, ako i znečistenie potoka pracovníkmi zhotoviteľa. Občania sa sťažujú na nadmerný hluk, zvýšenú prašnosť a súvislý nános bahna na cestách. Dochádza tiež k poškodeniu zelených plôch. Zástupcovia spoločnosti Metrostav na pracovnom stretnutí informovali, že termín prác vývozu zeminy neoznámili mestu, za čo sa ospravedlňujú. V dôsledku toho vznikli problematické situácie a obyvatelia mestskej časti neboli riadne a včas informovaní.

Mesto Žilina navrhlo riešenia vzniknutého stavu, ktoré aspoň dočasne zmiernia následky stavebnej činnosti. Zhotoviteľ posilní mechanizmami strojové čistenie ulíc v uvedených úsekoch a čas ukončenia vývozu skráti na minimálnu potrebnú mieru. Predpokladaný termín ukončenia prejazdov vozidiel zo stavby diaľničného privádzača cez Chalupkovu ulicu je naplánovaný na 20. apríla a na ulici A. Bielka na 30. apríla. Po skončení prác bude vykonaná obhliadka lokality, pričom cesty a dotknuté okolité pozemky budú uvedené do pôvodného stavu na základe spracovaného pasportu. Do letných prázdnin v tomto roku budú navyše oba cestné úseky súvisle vyasfaltované v plnom profile, zabezpečí sa tiež vyčistenie dažďových vpustí a oprava poškodených súčastí komunikácií. Hliadky Mestskej polície v Žiline budú v rámci svojich činností dohliadať na poriadok v úsekoch, kde sa pohybujú stavebné mechanizmy.

„Som veľmi rád, že sme ako mesto vstúpili do tejto problematiky veľmi aktívne aj vďaka dobrej spolupráci s pánom poslancom Antonom Trnovcom. Dodávateľ prác uznal svoju chybu, keď nás neinformoval o svojom postupe. Dokážem preto pochopiť sťažnosti obyvateľom mestskej časti. Dohliadneme na to, aby boli cestné úseky prinavrátené do pôvodného stavu a aby sa zabezpečil poriadok. Zároveň sa obyvateľom Bytčice ospravedlňujeme za znížený komfort a prípadne problémy, ktoré pri stavebnej činnosti vznikajú,“ povedal primátor Peter Fiabáne.