Mesto rekonštruuje Materskú školu v Závodí, jej kapacita sa zvýši o 33 miest

ilustračná fotoilustračná foto

Rozšíriť kapacitné možnosti školy prostredníctvom nadstavby a revitalizovať detské ihrisko plánuje žilinská samospráva počas stavebných prác, ktoré sa v uplynulých dňoch začali v Materskej škole Závodie. Finančné prostriedky vo výške viac ako 350-tisíc eur získalo mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu, na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. Deti by sa mali do vynovenej materskej školy vrátiť v septembri  budúceho roka.

Stavebné práce pozostávajú z troch aktivít. Hlavná časť sa bude sústrediť na zvýšenie kapacít materskej školy o 33 miest vytvorením dvoch nových tried nad celým pôdorysom prízemia. Počas stavebných prác sa vybudujú nové sociálne priestory, zázemie pre upratovačku, nové schodisko, strecha, podlaha či okná. Revitalizácia zahŕňa tiež bezbariérové úpravy budovy.

Počas stavebných úprav pribudnú v areáli školy v severnej časti herné prvky pre potreby nových detí. V súčasnosti je detské ihrisko vybavené detskými preliezkami, kolotočmi, domčekmi, dvomi pieskoviskami. Po úpravách pribudnú tri hojdačky na pružine, jedna reťazová a tri vahadlové hojdačky. Objekt materskej školy z hľadiska energetického auditu v súčasnosti nevyhovuje normám, preto sa časť revitalizácie zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy. Zateplí sa obvodový plášť, strop nad suterénom, vymenia sa oceľové okná za plastové s izolačným trojsklom, osvetlenie a zrekonštruuje sa vykurovanie. Po realizovaných opatreniach bude škola z hľadiska spotreby primárnej energie zaradená do energetickej triedy B.

„Teším sa, že sme aj tento rok uspeli vo výzvach s projektami, ktoré sa dotýkajú rekonštrukcií škôl. Je prioritou mesta, aby mali sa žiaci a učitelia vyhovujúce zázemie, v ktorom cítia naozaj dobre. Ďalším prínosom je postupné zvyšovanie kapacít našich materských škôl, ktoré je vzhľadom na zmenu legislatívy nevyhnutné. Revitalizáciou Materskej školy v Závodí súčasne napĺňame priority zeleného mesta – znižujeme environmentálne zaťaženie a zlepšujeme kvalitu životného prostredia,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

Mesto aktuálnym projektom pokračuje v postupných rekonštrukciách škôl a školských zariadení. Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni minulého roka ukončila v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Revitalizáciou za celkom 781-tisíc eur prešla aj Materská škola Trnavská na sídlisku Vlčince a Materská škola Čajakova na Hlinách za viac ako 545-tisíc eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa bude uskutočňovať od 12. do 14. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov. Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy 12. mája. Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach materských škôl. Viac informácií získate na stránke mesta www.zilina.sk.

Od 1. septembra tohto roku bude predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.

V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 2 302 detí, z toho 787 predškolákov.