Mesto rekonštruuje Materskú školu Andreja Kmeťa, práce budú stáť približne 300-tisíc eur

MS A Kmeta_1MS A Kmeta_1
Znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky v interiéri sú cieľom rekonštrukcie, ktorá sa uskutočňuje v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline. Stavebné práce za približne 300-tisíc eur samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. V uplynulých dňoch bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce potrvajú 150 dní, ich začiatok bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok. Deti by sa do zrekonštruovaných priestorov školy mali vrátiť už v septembri tohto roka. Obnova sa zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy. MŠ Andreja Kmeťa v súčasnosti navštevuje dovedna 114 detí. Z hlavnej budovy je dočasne presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí, zvyšných 40 škôlkarov je v elokovanom pracovisku školy na Hollého ulici. Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými školami. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do materských škôl v Žiline tento rok nastúpilo 2 307 detí, predškolské triedy navštevuje 875 škôlkarov. „V priebehu posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest. Teším sa, že vďaka úspešnému projektu v rámci Nórskych Grantov sa modernizáciou priestorov zlepšia podmienky aj v Materskej škole Andreja Kmeťa. Aj keď nás čaká ešte veľa práce, plánujeme v obnovách materských a základných škôl pokračovať aj naďalej,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne. Rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa je financovaná z projektu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. logo