Mesto pomôže záujemcom o očkovanie bez prístupu k internetu s prihlasovaním

33
Žilinská samospráva pomôže ľuďom s registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Služba je určená prioritne pre obyvateľov Žiliny, ktorí majú záujem o očkovanie, no k prihláseniu sa do štátneho systému im bráni prístup na internet či nedostatočné počítačové znalosti. Ide najmä o seniorov a občanov digitálne vylúčených. Pomoc s očkovaním je dostupná na telefónnom čísle 0917 393 616 počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Službu nebude mesto prevádzkovať počas nastávajúcich veľkonočných sviatkov od 1. do 5. apríla (vrátane). Záujemcovia o očkovanie, ktorí chcú v procese prihlásenia využiť mestskú infolinku, by si mali vopred pripraviť osobné údaje potrebné na vyplnenie registračného formuláru. Ide najmä o meno a priezvisko prihlasovanej osoby, rodné číslo, názov zdravotnej poisťovne, adresu bydliska (ulicu, popisné číslo, PSČ, obec/mesto) a kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak senior nevlastní mobilný telefón alebo e-mail, môže uviesť aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôveruje. Osobné údaje, ktoré záujemca o očkovanie pracovníkovi mesta nadiktuje, sa v reálnom čase vpisujú do registračného formulára, samospráva ich nezhromažďuje a ani ďalej nespracováva. Termín očkovania samospráva neurčuje, ani ho nemôže ovplyvniť, v procese prihlásenia je len prostredníkom. O pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje ani čas registrácie, termíny sú prideľované automaticky podľa veku záujemcu. V prípade, že sa vďaka pomoci mesta, úspešne zaregistrujete na očkovanie, máte dostatok času sa pripraviť. Elektronický systém informuje zaregistrovaných záujemcov o očkovanie o pridelenom termíne očkovania najneskôr dva dni vopred. „V dnešnej situácii viac ako inokedy pociťujeme, že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Aj v našom meste žije veľa starších občanov či ľudí bez prístupu na internet so záujmom o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Chceme pomôcť najmä týmto skupinám proces registrácie zvládnuť, aby im v prístupe k očkovaniu nebránilo len to, že nemajú doma počítač či internet. Vyzývam zároveň všetkých, ktorí si  našu službu všimnú či ju využijú, aby o nej dali vedieť aj iným, ktorí pomoc potrebujú,“ podotkol primátor Peter Fiabáne. Od 17. marca bol na stránkach https://vakcinacia.nczisk.sk spustený nový registračný formulár na očkovanie, ktorý zmenil spôsob prihlasovania a vytvoril tzv. čakáreň. Systém do nej registruje všetkých záujemcov o vakcináciu podľa veku alebo špeciálnych skupín obyvateľstva, ktorým neskôr prideľuje termíny na očkovanie podľa jednotlivých fáz očkovania.