Mesto plánuje výsadbu nových stromov, dreviny v zlom zdravotnom stave odstráni

Ilustračná foto (38)Ilustračná foto (38)

Žilinská samospráva uskutoční v najbližších dňoch výrub 72 kusov drevín a 1 236 m2 krovitého porastu, ktoré rastú na pozemkoch mesta. Odstránenie drevín, ktoré majú zlý zdravotný stav, mesto vykoná v zmysle zákona a na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční a na ďalších miestach v Žiline, pribudnú aj nové dreviny, mesto plánuje výsadbu 850 kusov nových stromov.  

Viaceré z drevín určených na výrub boli v minulosti nevhodne vysadené obyvateľmi mesta, v tesnej blízkosti nehnuteľností. V dnešnej dobe spôsobujú nadmerné tienenie bytových priestorov, poškodzovanie nehnuteľností koreňovým systémom alebo korunou drevín. Podnety na výrub prichádzali od samotných obyvateľov mesta Žilina, na základe ktorých oddelenie životného prostredia mestského úradu vykonávalo obhliadky.

Odborní pracovníci mesta zistili, že časť drevín má zlý zdravotný stav, padajú im konáre, čím dochádza k ohrozovaniu zdravia a majetku obyvateľov mesta. Stromy nie je možné zachovať a ošetriť orezaním, keďže zásah by musel byť tak radikálny, že by prestali plniť svoje prirodzené funkcie.

Výrub 24 kusov drevín mesto plánuje aj na Moyzesovej ulici, kde boli v minulosti vysadené nevhodné druhy stromov, ktoré boli pravidelne orezávané a strihané. Postupne sa degradovali a v súčasnej dobe sa na nich prejavujú rôzne negatívne fyziologické a estetické zmeny. V miestach výrubu neskôr pribudne 32 kusov nových drevín.

Mnohé stromy v zlom zdravotnom stave sa nachádzajú na frekventovaných miestach, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo padania konárov, ktoré môžu poškodzovať majetok a zdravie ľudí. Popadané konáre napríklad v minulom roku poškodili tri osobné automobily na ulici M. R. Štefánika. Pravidelné ošetrovanie drevín strihaním so sebou prináša aj riziká, keďže sa zmenšuje plocha koruny stromov na minimum, v dôsledku čoho neplnia dostatočne svoje mikroklimatické funkcie.

V miestach výrubu nahrádza mesto dreviny vhodnejším druhovým zložením pre daný typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Príklad takejto obnovy je na Rudnayovej ulici. Ďalšia obnova uličného stromoradia bude v časti Fándlyho ulice, kde došlo k výrubu pri rekonštrukcii križovatky. Postupne aj tam pribudnú nové dreviny s efektom kvitnutia. Zmenou prejde tiež Sad SNP, kde samospráva omladí a odstráni niektoré krovité porasty, ktoré už koncepčne nezapadajú do uvedeného územia.

Nové dreviny v meste pribudnú vďaka finančným prostriedkom z projektu Nórskych fondov. Mesto má k dispozícii aj vlastné zdroje zo spoločenskej hodnoty drevín, ktoré sú účelovo viazané na uskutočňovanie výsadby.