Mesto odstraňuje kalamitu v Lesoparku Chrasť

Lesopark Chrast kalamita 2Lesopark Chrast kalamita 2

Poveternostná situácia v závere minulého roka spôsobila poškodenie lesných porastov v Lesoparku Chrasť v Žiline. Najviac boli postihnuté plochy v časti zvanej Vyhliadka. Silný vietor vyvrátil 85 kusov drevín, najmä smrekov a jaseňov. Šlo prevažne o roztrúsenú kalamitu pozdĺž lesných chodníkov. 

Niektoré vyvrátené a zavesené stromy však ohrozujú návštevníkov lesoparku, keďže bezprostredne zasahujú na lesné chodníky.  Na rizikových miestach správca lesoparku zabezpečil oznam na výstražných tabuliach.

Kým nebude kalamita odstránená, neodporúčame vstup do vyznačených častí lesoparku.

Kalamitné dreviny budú urýchlene odstránené s ohľadom na počasie a ich množstvo.