Mesto odstráni niektoré dreviny a kroviny, po výrube uskutoční náhradnú výsadbu

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva uskutoční v najbližších dňoch výrub drevín a krovitého porastu, ktoré rastú na pozemkoch mesta. Ich odstránenie mesto vykoná v zmysle zákona a na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční, postupne pribudne 192 kusov vzrastlých druhov drevín.

Najviac 70 kusov drevín v Žiline a jej mestských častiach bude odstránených na základe podnetov od občanov mesta. Okrem toho bude vyrúbaných aj 810 m2 krovitého porastu. Dreviny rastú v tesnej blízkosti nehnuteľností a spôsobujú nadmerné tienenie bytových priestorov, poškodzovanie nehnuteľností koreňovým systémom alebo korunou drevín.

Odborní pracovníci mesta pri obhliadke na mieste zistili, že časť drevín má zlý zdravotný stav, padajú im konáre, čím dochádza k ohrozovaniu zdravia a majetku obyvateľov mesta. Stromy nie je možné zachovať a ošetriť orezaním, keďže zásah by musel byť tak radikálny, že by prestali plniť svoje prirodzené funkcie.

Mnohé stromy v zlom zdravotnom stave sa nachádzajú na frekventovaných miestach, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a majetok. Popadané konáre napríklad v minulom roku poškodili osobné automobily. Pravidelné ošetrovanie drevín orezom so sebou prináša aj riziká, keďže sa zmenšuje plocha koruny stromov na minimum, v dôsledku čoho neplnia dostatočne svoje mikroklimatické funkcie.

Na Ulici M. R. Štefánika bude odstránených 45 kusov drevín, na Rosinskej ceste 3 kusy drevín a na Bajzovej ulici 23 kusov drevín spolu s 8 m2 krovitého porastu. Dôvodom je realizácia cyklotrasy a za vyrúbané dreviny mesto uskutoční náhradnú výsadbu. Druhovo pestrejšie dreviny pribudnú aj v areáli Materskej školy Petzvalova, ktorý prejde revitalizáciou. Počas prác bude musieť byť odstránených 23 kusov drevín a 6 m2 krovia. Výrub 10-tisíc m2 krovitého porastu sa uskutoční aj na sídlisku Hájik a to najmä na zarastených plochách, kde sa zdržiava diviačia zver.

V miestach výrubu nahrádza mesto dreviny vhodnejším druhovým zložením pre daný typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Ide o rôzne druhy javorov, višne, brest, hraby či platan. V aktuálnom roku je naplánovaná aj výsadba 638 kusov drevín na území mesta Žilina ako súčasť realizovaného projektu financovaného z Nórskych fondov.

Príklad takejto obnovy vhodnejšími drevinami je na Rudnayovej ulici. Uličné stromoradie bolo obnovené v časti Moyzesovej ulice i na Fándlyho ulici, kde došlo k výrubu pri rekonštrukcii križovatky. Postupne tam pribudli nové dreviny s efektom kvitnutia. Zmenou prešiel tiež Sad SNP, kde samospráva omladila a odstránila niektoré krovité porasty, ktoré už koncepčne nezapadali do uvedeného územia.