Mesto je pripravené na spustenie Integrovaného dopravného systému

Ilustračná fotoIlustračná foto
Prípravy na spustenie Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja (IDS ŽSK) vrcholia. S jedným cestovným lístkom budete môcť od 10. júla cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, Čadci alebo Kysuckom Novom Meste. Tým, že budú cestovné lístky prestupné medzi rôznymi dopravcami, na viacerých trasách bude cestovanie vďaka krátkym prestupným časom aj rýchlejšie a pružnejšie. IDS ovplyvní priaznivo aj cenník verejnej dopravy. Nová tarifa prinesie výrazné zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky. V uplynulých dňoch sa začala informačná kampaň, ktorá obyvateľom prvých zapojených regiónov poinformuje o systéme fungovania  IDS ŽSK. Pilotná 1. etapa zavedenia IDS v Žilinskom kraji pokryje lokalitu Rajecká dolina – Žilina – Kysuce. Do systému sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. Taktiež úspešne prebehli integračné testy medzi dopravcami, momentálne prebiehajú posledné úpravy odbavovacích a predajných zariadení zapojených dopravcov, importujú sa všetky nevyhnutné databázy. Ak sa rozhodnete cestovať verejnou dopravou, postačí vám jeden cestovný lístok, ktorý bude prestupný a umožní neobmedzené cestovanie počas doby platnosti predplatného cestovného lístka prímestskými autobusmi, vlakmi aj MHD v rámci pilotného územia Rajecká dolina – Žilina – Kysuce. Pozitívnou informáciou je, že v rámci IDS ŽSK bude možné použiť aj karty ostatných dopravcov v rámci SR zapojených do slovenského dopravného pasu a naopak karty našich dopravcov zapojených do IDS ŽSK bude možné používať aj u všetkých dopravcov v rámci SR. V praxi to bude znamenať, že napr. študent z Košíc bude môcť použiť svoju dopravnú kartu na nákup IDS lístka v rámci Žilinského kraja a naopak občan nášho krajského mesta si bude môcť kúpiť cestovný lístok v Košiciach. NOVÉ INTEGROVANÉ CESTOVNÉ PORIADKY – Nevyhnutnou podmienkou úpravy cestovných poriadkov bolo nadviazanie prímestských autobusov v stanovených prestupných miestach – uzloch na existujúcu železničnú dopravu. Jednou z hlavných priorít zmeny organizácie verejnej dopravy je, že ponúkaná možnosť prestupu na vlak môže pomôcť v zrýchlení doby prepravy a to najmä vyhnutím sa zložitej dopravnej situácii na cestnej sieti v úseku Lietavská Lúčka – Žilina. V celom Žilinskom kraji bude postupne dochádzať k harmonizácii prestupných miest medzi autobusmi a vlakmi. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH – Aktuálne dopravné karty vydané zapojenými dopravcami (SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko, DPMŽ) bude možné využívať aj naďalej v rámci IDS ŽSK. Pre zjednodušenie využívania dopravných služieb však bude postačovať už len jedna dopravná karta. To znamená, že ak má cestujúci v súčasnosti viac kariet od rôznych dopravcov, po spustení IDS ŽSK mu na cestovanie bude postačovať už len jedna dopravná karta bez ohľadu na to, v ktorom dopravnom prostriedku sa nachádza. Cestujúci sa sám rozhodne, ktorú kartu bude používať v rámci cestovania integrovanou dopravou. KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE IDS ŽSK? – Organizátorom integrovaného dopravného systému Žilinského kraja je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Jej zriaďovateľmi sú Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Všetky informácie o cestovaní v IDS ŽSK nájdete na www.idzk.sk. ZAPOJENÍ OBJEDNÁVATELIA SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Mesto Kysucké Nové Mesto, Mesto Čadca. ZAPOJENÍ DOPRAVCOVIA V I. ETAPE IDS ŽSK Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s.  – www.sadza.sk Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – www.dpmz.sk Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – www.zssk.sk