Mesto chráni svoj majetok, nájomca sa napriek rozhodnutiu súdu odmieta pozemku vzdať

ilustračná fotoilustračná foto
Napriek tomu, že nájomca tenisového areálu na Karpatskej ulici na sídlisku Vlčince nedisponuje platnou nájomnou zmluvou, pozemky vo vlastníctve mesta využíva osem rokov bezplatne na vlastné podnikanie. Žilinská samospráva sa v uplynulé dni rozhodla situáciu riešiť a uplatniť svoj vlastnícky nárok k pozemku. Podľa rozhodnutia súdu z roku 2014 má nájomca splniť povinnosť a odovzdať mestu Žilina parcelu, ktorá bola v minulosti predmetom nájmu. V stredu 1. júna sa poverení zástupcovia mesta pokúsili o oficiálne prevzatie bývalého predmetu nájmu od bývalého nájomcu. Pozemok nechce odovzdať, keďže tvrdí, že doň investoval a bez náležitej kompenzácie od samosprávy sa ho odmieta vzdať.  Mesto má za to, že nárok na vyplatenie zostatkovej hodnoty areálu dnes nie je daný. Mesto chce spravovať svoj pozemok na Karpatskej ulici, ktorý nechce nájomca uvoľniť, hoci k nemu nemá žiadny právny titul. Prevádzkovanie areálu a zabezpečenie rozbehnutej sezóny plánuje samospráva riešiť cez mestskú Správu športových zariadení. Následne existuje možnosť prenajať areál formou transparentnej verejnej súťaže, do ktorej sa môže zapojiť aj bývalý nájomca. Mesto odmieta tvrdenie, že ide o „skonfiškovanie majetku“, ako to tvrdí bývalý nájomca prostredníctvom právneho zástupcu. Predmetom nájmu bola parcela, na ktorej v minulosti so súhlasom prenajímateľa (mesta) vybudoval nájomca tenisové kurty. V zmysle platnej judikatúry sú zhodnotením pozemku, nie sú samostatnou vecou, preto je ich vlastníctvo spojené s vlastníctvom pozemku. Na základe vyššie uvedených faktov nárok doterajšieho prevádzkovateľa už neexistuje. Exekučný titul je stále platný a dnes mestu neostáva iná možnosť, ako ho uplatniť. K dobrovoľnému splneniu povinnosti zo strany bývalého nájomcu dodnes nedošlo a na základe doterajších rokovaní je zrejmé, že bez podmienky vyplatenia zostatkovej hodnoty areálu sa tak ani nestane. O plánoch v oblasti športovej infraštruktúry na Karpatskej ulici a o problematike tenisového areálu bude mesto informovať na stretnutí spojenom s diskusiou s občanmi v stredu 8. júna o 17.30 hod. v Základnej škole Karpatská v Žiline.