Mesto bude počas zimy udržiavať viac ako 400 kilometrov ciest a chodníkov

ilustračná fotoilustračná foto

Skutočný začiatok a trvanie zimnej údržby v meste Žilina určia až poveternostné podmienky. Na základe operačného plánu je však zimná starostlivosť o cesty a chodníky zabezpečená v období od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023. Okrem 257 kilometrov cestných komunikácií bude mesto počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov.

Cieľom je zabezpečovanie zmierňovania poveternostných vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.

Údržbu bude v zime na území Žiliny zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie, a.s., pričom k dispozícii sú aj ďalší externí dodávatelia, pracovníci mesta či aktivační pracovníci. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti cca 40 kusov techniky, štyri veľké a deväť malých sypačov s radlicami, deväť traktorov, UNC nakladače, technologické vozidlá s posádkou na ručné čistenie a dočisťovanie a v prípade kalamity aj ďalšie zazmluvnené stavebné mechanizmy. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 920 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať.

Aktuálne zimné mesiace prinesú aj jednu zásadnú novinku. Práce počas zimnej údržby budú môcť záujemcovia sledovať na internetovej stránke. V reálnom čase vďaka GPS monitoringu vozidiel uvidia, v ktorej časti mesta sa pohybujú. Na internetovej stránke mesta bude zverejnený operačný plán zimnej údržby a denne aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu.

„Pred nastávajúcou zimou chcem viac ako inokedy prosím všetkých Žilinčanov, ale aj návštevníkov mesta o toleranciu a trpezlivosť. Z dôvodu rozsiahlych stavebných prác na železničnom uzle a uzávere Kysuckej ulice hrozia dopravné komplikácie. Ak sa k tomu všetkému pridá aj sneženie, musíme sa obrniť obrovskou dávkou trpezlivosti a ohľaduplnosti. Zimné mechanizmy jednoducho nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme veľmi chceli vyriešiť každý problém so snehom či poľadovicou čo najskôr. Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Zimná údržba sa vykonáva podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy. Najprv sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, ktorých dĺžka siete je 84,3 km (190 km údržby), druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk s dĺžkou 83,7 km (167,4 km údržby). Nakoniec sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta, pričom z dôvodu operatívneho prístupu údržbových mechanizmov do vidieckych častí mesta je zabezpečená údržba dodávateľsky tak, aby bol zabezpečený výkon s ohľadom na poradie údržby týchto častí mesta čo najskôr (89,4 km, čo predstavuje 170,8 km údržby). Popritom sa vykonáva údržba chodníkov, ktoré tvoria dĺžku siete približne 160 km, pričom údržba prebieha taktiež podľa ich vyťaženia a dôležitosti.

Žilinská samospráva pred nadchádzajúcou zimou opätovne vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami s nezodpovedne zaparkovanými vozidlami a dochádza k zdržaniu či úplnému vynechaniu údržby úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať.