Mesto a Žilinská univerzita postavia atletický ovál s ihriskom, výstavbu zafinancujú spolu

Vizualizácia atletického ováluVizualizácia atletického oválu
Mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) spolu postavia atletický ovál s ihriskom. Na predpokladaných nákladoch na výstavbu vo výške približne 2 mil. eur sa budú oba subjekty podieľať rovnakou časťou. Zámer v utorok 29. júna na svojom zasadnutí jednomyseľne odobrili mestskí poslanci v Žiline. Ovál by mal do leta budúceho roka vzniknúť na pozemkoch ŽU s výmerou takmer 17 800 m2. Aktuálne sa na pozemku nachádza zastaralá atletická dráha a trávnatá plocha, ktorá už nie je vhodná na športovanie. Po kolaudácii športoviska bude jeho prevádzku zabezpečovať univerzita. Náklady i prípadne príjmy si budú mesto s univerzitou deliť rovnakým dielom. Ide najmä o mzdové náklady na zamestnancov, údržbu, energie, údržbu trávnika, futbalového ihriska a podobne. V prípade, ak by ŽU mala záujem pozemok predávať, ponúkne ho prednostne na odkúpenie mestu za cenu stanovenú aktuálnym znaleckým posudkom. „Dlhodobým zámerom vedenia mesta je podporovať športovcov, športové kluby a vytvárať podmienky pre športovú činnosť. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť so Žilinskou univerzitou v Žiline projekt, ktorý má širokú podporu. Po vybudovaní bude športovisko slúžiť nielen vysokoškolákom, ale aj vrcholovým a rekreačným športovcom,“ priblížil primátor mesta Peter Fiabáne. Rektor ŽU prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. schválenie spolupráce so samosprávou uvítal. „Je veľmi dôležité, že športový areál bude slúžiť nielen univerzite, ale aj mestu. Atletický štadión bude spĺňať štandardy Medzinárodnej ľahkoatletickej organizácie IAAF. Budú sa v ňom konať rôzne preteky a súťaže na svetovej úrovni a teda aj časy, ktoré vrcholoví športovci dosiahnu sa budú rátať do rôznych klasifikácií,“ priblížil rektor. Pri výstavbe sa okrem oválu počíta aj s vybudovaním bežeckej dráhy, futbalového ihriska, tribún, súčasťou bude automatická závlaha ihriska či umelé osvetlenie. Na finančnom príspevku 1 mil. eur od ŽU sa bude časťou v hodnote 400-tisíc eur podieľať prostredníctvom refundácie aj Slovenský atletický zväz. V zmysle zmluvy o realizácii národného športového projektu budú zväzu po dobudovaní športoviska poskytnuté bezplatné vstupy pre reprezentantov SR v atletike na absolvovanie tréningového procesu.