Materská škola Borodáča v rekonštrukcii

MŠ Borodáča pred rekonštrukciouMŠ Borodáča pred rekonštrukciou
V materskej škole na Námestí Janka Borodáča 6 sa pripravuje rekonštrukcia. So stavebnými úpravami sa malo začať v auguste minulého roka, termín dokončenia sa však posúva. Predmetom rekonštrukčných prác je zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena vybraných dverných a okenných otvorov, sklobetónových stien, úprava elektroinštalácie či modernizácia vykurovacieho systému. „Revitalizáciou prejde aj areál škôlky, kde sa vymenia prvky na detskom ihrisku a vykonajú sa terénne úpravy. Prevádzka materskej školy je počas rekonštrukcie dočasne umiestnená v novovybudovaných priestoroch Materskej školy A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ulici,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne. Pôvodný časový harmonogram rekonštrukcie materskej školy sa podľa jeho slov posunul z dôvodu odstúpenia mesta Žilina od zmluvy s pôvodným dodávateľom. „Zhotoviteľ dostal výzvu na prevzatie staveniska ešte v auguste minulého roka (23. 8. 2022), no neprevzal si ho. Po vyhodnotení všetkých rizík následne mesto Žilina dňa 13. 9. 2022 odstúpilo od zmluvy,“ spresnil P. Fiabáne. Žilinská samospráva v súčasnosti aktualizuje rozpočet, upravuje a doplňuje časti projektovej dokumentácie do novej výzvy Plánu obnovy, keďže z dôvodu zdržania na strane dodávateľa už nie je možné pokračovať v pôvodnej realizácii rekonštrukcie z financií Integrovaného operačného programu. Po dokončení projektovej dokumentácie a aktualizácii rozpočtu bude mesto vyhlasovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, predpoklad je v apríli tohto roka. Po výbere dodávateľa, ktorý prejde kontrolou na Úrade pre verejné obstarávanie, podaní a schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, sa následne môže začať so stavebnými úpravami. Ich začiatok je naplánovaný v októbri tohto roka a dokončenie v auguste 2024. Budúci školský rok 2023/2024 sa tak s výchovno-vzdelávacím procesom v materskej škole nezačne. Jej opätovné otvorenie po rekonštrukcii sa predpokladá až v školskom roku 2024/2025. „Vzhľadom k týmto skutočnostiam, mesto Žilina ako zriaďovateľ Materskej školy na Námestí Janka Borodáča zabezpečí, v prípade záujmu, rodičom detí z tejto škôlky presun do materských škôl na sídlisku Vlčince v školskom roku 2023/2024, keďže rekonštrukcia bude prebiehať aj v nasledujúcom roku a presun bol plánovaný len na jeden rok,“ uzavrel primátor Žiliny.