Kysucká ulica bude uzatvorená od pondelka 21. novembra na 12 mesiacov

Uzávera podjazdu na Kysuckej uliciUzávera podjazdu na Kysuckej ulici
Mesto Žilina informuje motoristov o uzávere Kysuckej ulice, ktorá bude uzatvorená pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR  v termíne od 21. novembra 2022 po dobu 12 mesiacov. Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu. V súvislosti s uzáverou podjazdu pod železničnou traťou na Kysuckej ulici bolo potrebné vykonať niektoré stavebné úpravy a zmenu dopravno-organizačných opatrení. Niektoré úpravy už prebehli, iné budú realizované tesne pred uzávierkou Kysuckej ulice. Obmedzenia v doprave súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom. Všetky aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: https://uzolzilina.sk.
  • V súčasnosti došlo k úprave dopravnej situácie na Mostnej ulici, čím sa zabezpečil plynulý výjazd vozidiel z Ulice Martina Rázusa na Mostnú.
  • Od 14. novembra 2022 dôjde k zobojsmerneniu Sasinkovej ulice, s čím súvisí aj zmena organizácie dopravy v križovatke a vypnutie cestnej svetelnej signalizácie až po dobu realizácie stavby.
  • Ďalej bude realizovaná úprava vodorovného i zvislého dopravného značenia na ceste I/60 pri vodojeme, čím dôjde k zmene počtu jazdných pruhov, pričom z pôvodných dvoch jazdných pruhov budú tri. Tým sa zabezpečí súvislý pruh s bezkolíznym preradením na Bratislavu.
  • Vodiči tranzitujúci cez mesto budú informovaní dočasným dopravným značením o možnosti použitia D1 obchvatu Žilina – Juh, a to od cesty I/18 (Košická) cez cestu I/60 (Nemocničná) na cestu I/64 (Rajecká) s vyznačením D1 Ba.
  • V širšom centre mesta bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude vodičov informovať o uzávierke Kysuckej ulice v podjazde a o jednotlivých obchádzkových trasách.
Informácia k organizácii mestskej hromadnej dopravy:   V súvislosti s plánovanou uzávierkou podjazdu pod železničnou traťou na Kysuckej ulici pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny nový cestovný poriadok a obchádzkové trasy pre dotknuté autobusové linky č. 21, 22, 27, 29 a 30.
  • Spoje liniek č. 21, 27, 29 a 30 nebudú zachádzať na zastávku „Kysucká“ tzn. zastávka „Kysucká“ bude obsluhovaná iba vybranými spojmi linky č. 22.
  • Na vytipované spoje linky č. 22, zachádzajúce na zastávku „Kysucká“, bude možné prestúpiť z iných liniek MHD, a to predovšetkým na vybraných prestupných zastávkach – „Hálkova“, „Železničná stanica“ a „Námestie hrdinov“.
  • Dopravný podnik bude sledovať vývoj situácie a navrhnutý cestovný poriadok sa môže časom upraviť a optimalizovať podľa aktuálneho dopytu a prevádzkových a dopravných okolností.
  • Informáciu k organizácii dopravy nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk/n971/. V prílohách nájdete vizualizáciu obchádzkových trás MHD a cestovné poriadky.
Komplexnú informáciu k organizácii dopravy Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete na webe: https://www.sadza.sk.