Kultúrne pamiatky v Žiline už aj pre sluchovo znevýhodnených

Kultúrne pamiatky v Žiline už aj pre sluchovo znevýhodnených_1Kultúrne pamiatky v Žiline už aj pre sluchovo znevýhodnených_1
Nepočujúci obyvatelia, ale i návštevníci mesta majú lepší prístup k informáciám o žilinských pamiatkach. Obľúbené turistické ciele a najznámejšie historické budovy môžu najnovšie spoznať prostredníctvom videí v posunkovom jazyku. Vďaka projektu s názvom „Kultúrna krása v posunkoch“, ktorú zrealizovala Asociácia Nepočujúcich Slovenska v spolupráci so žilinskou samosprávou, sa rozšírili možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia v Žiline aj pre osoby so sluchovým znevýhodnením. Návštevníci žilinských kultúrnych pamiatok, ktorí trpia poruchami sluchu, majú možnosť získať sprievodcovský výklad prostredníctvom virtuálnych prehliadok v posunkovej reči a s titulkami. Na vybraných historických pamiatkach a významných miestach sa nachádza označenie pre sluchovo znevýhodnené osoby s QR kódom, kde sú dostupné informácie bez nutnosti prítomnosti tlmočníka do slovenského posunkového jazyka. Po jeho načítaní cez mobilnú aplikáciu je návštevník presmerovaný na kanál Youtube a na konkrétne video s výkladom k danej pamiatke. Súbežne má tak aj široká verejnosť možnosť nahliadnuť do sveta ticha a ku komunite nepočujúcich. Informácie v posunkovom jazyku sú vo virtuálnych prehliadkach Kostola sv. Barbory, Makovického domu, Novej synagógy, Rosenfeldovho paláca, Burianovej veže, Kostola obrátenia sv. Pavla, Katedrály Najsvätejšej Trojice, Starej radnice a tiež Balustrády a sochy sv. Cyrila a Metoda, ktoré môžu turisti nájsť na stránke Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. Projekt „Kultúrna krása v posunkoch“ sa realizoval vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V tomto roku bude Asociácia Nepočujúcich Slovenska pokračovať v projekte s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra. Prvé virtuálne prehliadky v slovenskom posunkovom jazyku a titulkami : Kostol sv. Barbory – https://www.youtube.com/watch?v=6vImIfIYrc8 Makovického dom –https://www.youtube.com/watch?v=gee1Lj7n4AY Mená zvonov – https://www.youtube.com/watch?v=XsTS6DaXMi8 Nová synagóga – https://www.youtube.com/watch?v=Bj1rUtMxpMs Rosenfeldov palác – https://www.youtube.com/watch?v=j9co137zvMA Burianova veža – https://www.youtube.com/watch?v=QVFm-dKVj3U Balustráda a socha sv. Cyrila a Metoda – https://www.youtube.com/watch?v=9f7oPDttWl8 Kostol obrátenia sv. Pavla – https://www.youtube.com/watch?v=-zdiBXMjsNI Stará radnica – https://www.youtube.com/watch?v=sMEiiRVbQnE Katedrála Najsvätejšej Trojice – https://www.youtube.com/watch?v=H-6ztU1Ch5c