Kontajnery na Hájiku sú v prevádzke

Polopodzemne-kontajnery-su-uz-v-prevadzke-600x450Polopodzemne-kontajnery-su-uz-v-prevadzke-600x450

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. V máji dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V (Hečkova ulica), oddnes sú nové kontajnery s tromi stojiskami v prevádzke už aj na sídlisku Hájik (Kempelenova a Jedlíkova ulica). Po rozšírení siete je na Hájiku k dispozícii celkovo päť kontajnerových stojísk.

Nové stojiská obsahujú nádoby na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a viacvrstvové kombinované materiály. Mesto vyváža polopodzemné kontajnery v konkrétne stanovených intervaloch. Pri plastoch, papieri a komunálnom odpade je to raz až dvakrát do týždňa, sklo a tetrapaky sa vyvážajú raz za štrnásť dní a kov raz za mesiac.