Kompostéry si môžu Žilinčania prevziať v zbernom dvore v Považskom Chlmci

komposter_ZAkomposter_ZA
Samospráva pripomína Žilinčanom, ktorí žijú v rodinných domoch, a ešte stále si neprevzali kompostéry, že je možné tak urobiť v zbernom dvore v Považskom Chlmci (za zrekultivovanou skládkou). Výdaj kompostérov je možný v čase prevádzkovej doby zberného dvora od pondelka do piatka od 10.00 do 18.00 hod., prípadne v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mestský úrad v Žiline upozorňuje, že kompostér si môžu prevziať len tí občania, ktorým doteraz nebol vydaný. Predložiť je potrebné občiansky preukaz. Obyvatelia rodinných domov majú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad v kompostéroch na svojom pozemku. Pre splnenie tejto povinnosti mesto zabezpečilo kompostéry, pričom domácnosť v rodinnom dome má nárok na jeho bezplatné prevzatie. Obyvatelia, ktorí si ho ešte neprevzali, neplnia povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia a môže im byť uložená sankcia. Pripomíname, že v zbernom dvore v Považskom Chlmci je možné si prevziať aj košíky na triedenie kuchynského odpadu. Aj v tomto prípade tak môžu urobiť len tí obyvatelia panelákov a bytových domov, ktorí si košíky doteraz neprevzali.