Jubilanti sa stretli s primátorom na Radnici mesta Žilina 29. 9. 2022 o 13.00 hod. + FOTOGALÉRIA

Jubilanti - 29. 9. 2022 o 13.00 hod.Jubilanti - 29. 9. 2022 o 13.00 hod.
Stretnutie Žilinčanov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum a vedenia mesta Žilina sa uskutočnilo vo štvrtok 29. septembra 2022 o 13.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, ktorý našim spoluobčanom i osobne zablahoželal.  Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú životného jubilea – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Zúčastnení oslávenci sa taktiež podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina.