Jubilanti sa stretli s primátorom na Radnici mesta Žilina 25. 10. 2023 + FOTOGALÉRIA

jubilanti (18)jubilanti (18)
Stretnutie Žilinčanov, ktorí oslávili životné jubileum a vedenia mesta Žilina sa uskutočnilo v stredu 25. októbra 2023 o 13.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, ktorý našim spoluobčanom i osobne zablahoželal.  Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú životného jubilea – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Zúčastnení oslávenci sa taktiež podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina.