Jesenný zber objemného odpadu: od 2. 10. do 8. 10. 2023 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka

separovanie odpadovseparovanie odpadov
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 22. 10. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný jesenný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v galérii pod článkom.