Informácie k očkovaniu proti COVID-19

Ilustračná foto (7)Ilustračná foto (7)

Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?

Vakcinácia prebehne postupne na základe prioritizácie. Prioritne budú zaočkované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v prvej línii a v teréne, potom osoby v rizikovom veku a onkologickí pacienti či pacienti s chronickými chorobami následne špecifické skupiny a potom ostatní obyvatelia nad 18 rokov.

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v SR (klikni TU)

Stanovisko ministerstva zdravotníctva k očkovaniu osôb mimo poradia (klikni TU)

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania (klikni TU)

I. vlna očkovania

Začiatok očkovania: december 2020

V I. vlne očkovania budú zaočkované tieto skupiny osôb:

 1. Zdravotnícki pracovníci
  • zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ,
  • zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami,
  • ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom,
  • študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov,
  • ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod…
 2. zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania,
 3. zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu – v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou
  • silové zložky – vojaci, policajti, hasiči (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou),
  • pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou).

II. vlna očkovania

Začiatok očkovania: január 2021

V II. vlne očkovania budú zaočkované tieto skupiny osôb:

 • Pacienti v DSS – aplikácia vakcíny prostredníctvom mobilných tímov,
 • pacienti nad 65 rokov,
 • imobilní pacienti – vakcinácia zabezpečená mobilnými jednotkami,
 • onkologickí pacienti,
 • dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo na hemodialyzačných centrách,
 • transplantovaní pacienti,
 • pacienti s biologickou liečbou,
 • pacienti s autoimunitnými ochoreniami,
 • pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou ku podaniu vakcíny,
 • pacienti s diabetes mellitus,
 • pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod…,
 • pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami,
 • pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • ostatní pacienti s chronickými chorobami.

III. vlna očkovania

Začiatok očkovania: február 2021

V III. vlne očkovania budú zaočkované tieto skupiny osôb:

 • Učitelia,
 • MRK,
 • bezdomovci,
 • azylanti.

IV. vlna očkovania

Začiatok očkovania: marec 2021

V IV. vlne očkovania budú zaočkovaní ostatní obyvatelia starší ako 18 rokov.

ZDROJ: https://korona.gov.sk/vakcinacia/