Informácia k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 1 2. 2020, je Mestský úrad v Žiline do 24. januára 2021 pre verejnosť zatvorený.

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2021 (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa posúva na 1. februára 2021). Mesto Žilina nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ÚPVS.