Hracie prvky v mestských jasličkách sa dočkali modernizácie

ilustračná fotoilustračná foto
V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa V Žiline prešli hracie prvky modernizáciou. Vylepšenie prebiehalo v dvoch fázach, kde v prvej sa zhodnotil stav starých prvkov a v druhej fáze sa vybudovali nové.  Detičky v detských jasliach na Puškinovej a Veľkej okružnej ulici sa tešia z nových herných prvkov na svojich ihriskách. Celkové náklady modernizácie ihrísk boli vo výške 33 903,31 eura. Vo vonkajších areáloch im tak pribudla lokomotíva a požiarne auto s tunelom, vozne k lokomotíve, dvojdomček so šmýkačkou, pružinové hojdačky, preklápacia hojdačka či lanová dvojhojdačka. Modernizácia sa realizovala v dvoch fázach. V prvej sa zhotoviteľ zameral na celkovú kontrolu prvkov. Následne pokračovala demontáž starých, nefunkčných, herných prvkov. Táto časť bola ukončená prípravou na osadenie nových komponentov. V druhej sa realizovala samotná modernizácia. Zriaďovateľovi sa tak podarilo vytvoriť úplne nové detské ihriská s viacerými hernými variáciami. Detské zariadenia poskytujú komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie na troch oddeleniach, spravidla od 1 do 3 rokov veku dieťaťa, kvalifikovaným odborným personálom. Ich cieľom je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializáciu. Umožňujú voľné hry detí, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie, oddych, čím je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia. Zariadenia prijímajú deti počas celého roka priebežne podľa obsadenosti kapacít. Bližšie informácie o mestských jasliach si môžete vypočuť aj v novej časti Podcastov mesta Žilina na: