Hlasovacie preukazy k eurovoľbám vydáva mesto od stredy

eueu

Hlasovacie preukazy k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu si Žilinčania budú môcť vyzdvihnúť od stredy 24. apríla 2024 na mestskom úrade. O ich vydanie môžu požiadať občania, ktorí nebudú voliť v mieste svojho trvalého bydliska.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Volič s trvalým pobytom v meste Žilina môže odvoliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Ak sa volič nebude môcť zúčastniť volieb vo svojom volebnom okrsku, môže požiadať mestský úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie oprávňuje odvoliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať viacerými spôsobmi. Osobne môže volič požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, čiže do 7. júna 2024 počas úradných hodín Mestského úradu v Žiline v klientskom centre. Do rovnakého termínu je možné vybaviť hlasovací preukaz aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. Elektronickú žiadosť je potrebné odoslať do 20. mája emailom na adresu hlasovacipreukaz@zilina.sk, prípadne vyplnením elektronického formulára zverejneného na webovej stránke mesta https://zilina.sk/agenda/vydavanie-hlasovacieho-preukazu/ prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Oprávnení voliči môžu mestský úrad požiadať o hlasovací preukaz aj písomne, listom. Na obálku treba uviesť „Žiadosť o hlasovací preukaz“ a doručiť ju na adresu: Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb do Európskeho parlamentu, čiže do 20. mája 2024.

Počas posledných eurovolieb, ktoré sa konali v roku 2019, vydalo mesto Žilina 1 071 hlasovacích preukazov a zúčastnilo sa ich približne 27 percent oprávnených voličov. V nadchádzajúcich voľbách do Europarlamentu sa pre Žilinčanov otvorí 79 volebných okrskov o siedmej hodine ráno, a zatvoria sa o desiatej hodine večer.