HĽADÁME MOBILNÝCH ASISTENTOV SČÍTANIA

Pomôžte nám so sčítavaním obyvateľov.Pomôžte nám so sčítavaním obyvateľov.

Mobilní asistenti budú pracovať v teréne v pridelenom obvode. Podmienkou je vek 18 rokov, stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť a zručnosť práce s počítačom.
Odmena 200 eur (netto) + výkonnostná odmena. Odmena 200 eur prináleží mobilnému asistentovi sčítania aj v prípade, že nevykoná ani jednu asistenciu – ak je dôvodom to, že o mobilné sčítanie nebude v jeho obvode záujem.
Prihlásiť sa môžete do pondelka 11. 1. 2021 do 10.00 hod.