Elektronicky rezervovať termín na víkendové testovanie je možné na ďalších dvoch odberných miestach v Žiline

Ilustračná foto (13)Ilustračná foto (13)
  • Do elektronickej rezervácie termínov na víkendové (23. – 24. 1.) skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 v Žiline je aktuálne zapojených 13 vybraných odberných miest, k dispozícii je 14 odberných tímov.
  • Pre vysoký záujem, mesto zvýšilo počet odberných miest s možnosťou elektronickej rezervácie o dve miesta – na Spojenej škole, Rosinská cesta 4 a na Základnej škole s materskou školou Do Stošky v Bánovej.  
  • Postup pri prihlásení: V mape odberných miest na internetovej stránke: https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie/ sú vyznačené odberné miesta s možnosťou elektronickej rezervácie zelenou ikonou. Po kliknutí na konkrétne odberné miesto sa zobrazí názov odberného miesta a hyperlink do elektronického rezervačného systému. Prípadne je na prihlásenie možné využiť priame linky na odberné miesta uvedené nižšie.
  • Pri prihlasovaní dbajte na to, aby ste uviedli korektné a správne osobné a kontaktné údaje. Zadajte vybraný deň testovania a preferovaný čas z voľných, ktoré vám systém ponúkne. Dôležitý je e-mail pre spätné potvrdenie rezervácie a vaše mobilné telefónne číslo, kde príde v deň testovania pripomienková SMS.
  • V prípade správne uskutočnenej rezervácie sa na monitore počítača objaví hláška, ktorá o tom informuje. 
  • E-mail potvrdzujúci registráciu nemusí prísť okamžite, treba preto počkať.
  • V deň testovania príde registrovaným občanom pripomienková SMS s odberným miestom a časom, ktoré si sami vybrali.
  • Pre prípad technických problémov s registráciou je od 9.00 do 18.00 hod. k dispozícii e-mail: hovorca@zilina.sk.
  • Upozornenie: Odberové miesta, ktoré sú v mape odberových vyznačené zelenou ikonou a nie je možné v nich vykonať elektronickú rezerváciu na testovanie, aktuálne naplnili kapacitu prihlásených.  

Priame presmerovanie do rezervačného systému v aktuálne voľných odberných miestach  

Spojená škola, Rosinská cesta 4 

https://services.bookio.com/spojena-skola-rosinska-cesta-4/widget?lang=sk

Základná škola s materskou školu, Do Stošky 8, Bánová 

https://services.bookio.com/zakladna-skola-s-materskou-skolu-do-stosky-8-banova/widget?lang=sk