Dreviny v žilinskom Lesoparku Chrasť čelia nepriaznivým vplyvom

lesopark (04)lesopark (04)
Dreviny v žilinskom Lesoparku Chrasť čelia nepriaznivým vplyvom. Vzhľadom na vysoké teploty a dlhotrvajúci vlahový deficit sú smreky, najmä takzvané smrekové monokultúry dlhodobo oslabené, trpia pôsobením klimatických zmien, biotických škodcov (najmä lykožrúta smrekového) a negatívnymi civilizačnými faktormi. Zdravé smreky sa bránia lykožrútovi tak, že z poranených miest stromu sa vyleje živica, ktorá hmyz zaleje, a tak ho prakticky zahubí. Pri nedostatku vlahy sa však oslabené stromy nedokážu náletu lykožrúta ubrániť. Aby mesto Žilina situáciu v lesoparku zlepšilo a les ozdravilo, začalo s odstraňovaním drevín v zlom zdravotnom stave. Pre pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu, ktorá súvisí s rozširovaním biotických škodlivých činiteľov, je samospráva ako obhospodarovateľ lesov v Lesoparku Chrasť v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch povinná vykonávať zvýšené preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä odstraňovať z lesných porastov prednostne choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov. V žilinskom lesoparku vznikla potreba spracovania zvýšenej náhodnej kalamitnej ťažby v predpokladanom množstve 330 kusov smreka obyčajného. Mesto Žilina ubezpečuje občanov, že cieľom je nepriaznivú situáciu v lesoparku čím skôr vyriešiť a predísť tak ďalším rozsiahlym poškodeniam lesa. Zároveň namiesto pôvodných poškodených stromov začala radnica ešte v minulosti vysádzať nové dreviny, ktoré dokážu účinnejšie odolávať nepriaznivým klimatickým zmenám. Ide o stromy dub, buk či javor. S výsadbou nových stromov bude v lesoparku pokračovať. Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.