Dotazník pre rodičov – odídencov, ktorí chcú zaradiť školopovinné dieťa do školy

ilustračná fotoilustračná foto

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s UNHCR a UNICEF pripravili pre rodičov – odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem o zaradenie svojich detí do slovenských škôl formulár, ktorý nájdu na stránke UNHCR, resp. na nasledujúcom odkaze:

Appointment request for CASH for Education in Slovakia and enrolment support (unhcr.org)

Formulár je vyhotovený v štyroch jazykových mutáciách (anglický, slovenský, ukrajinský a ruský jazyk). Cieľom MŠVVaŠ SR je nielen získať z neho cenné údaje, ktoré mu pomôžu operatívne riešiť situáciu, ale predovšetkým to, aby rodičia so záujmom o vzdelávanie svojich detí získali asistenciu pri ich zaraďovaní do škôl.

Údaje plánuje MŠVVaŠ SR pravidelne vyhodnocovať  tak, aby vedelo priebežne identifikovať a odstraňovať aj novovzniknuté bariéry, ktoré sa v priebehu školského roka vyskytnú. Formulár zároveň slúži aj na získanie informácie o približnom počte detí odídencov z Ukrajiny.