Dotazník pre Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

cdv_800x400cdv_800x400

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pre Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v súčasnej dobe vykonáva zhodnotenie dopadu dopravných stavieb, ktoré boli podporené z dotačných fondov, mimo iných i výstavba diaľnice D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno. V tejto súvislosti sa zadávateľ zaujíma i o zmeny v kvalite každodenného života v obciach a mestách ležiacich v okolí týchto stavieb.

Informácie, ktoré vyplnením dotazníka poskytnete, pomôžu získať spätnú väzbu na realizovanú stavbu vo Vašom okolí, jej prínosy, či negatíva. Všetkými Vašimi podnetmi sa bude Ministerstvo dopravy SR pri analýze zaoberať a bude ich tlmočiť zadávateľovi.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie by Vám malo zabrať približne 10 minút. Nájdete ho na nasledujúcom odkaze: Dopady výstavby diaľnice D3 (google.com)    

Ďakujeme za spoluprácu a čas, ktorý vyplneniu dotazníka venujete.