Dopravný prieskum v Závodí

dotazníkový prieskumdotazníkový prieskum

Útvar hlavného architekta Žilina spracováva štúdiu revitalizácie verejného priestoru v Závodí.

Ide o križovatku ulíc Pod Hradiskom, Juraja Závodského a Na Štadión. Súčasťou riešenia tohto verejného priestoru bude aj úprava organizácie dopravy a parkovania v tomto území, ako aj doplnenie zelene a drobnej architektúry. Návrh organizácie dopravy spracovávajú odborníci zo Žilinskej univerzity. Z tohto dôvodu budú v týždni od 22. januára študenti z UNIZA v tejto lokalite realizovať dopravný prieskum.