Dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji

man driving car from rear viewman driving car from rear view

Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji v nasledujúcom období. Obmedzenia dopravy sa týkajú nasledovných úsekov ciest:

  • dopravné obmedzenie na ceste I/64 v k. ú. Žilina – V uvedenom úseku komunikácie sa realizuje výmena zvodidiel pri ISD portáloch dopravného značenia v rámci stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa.“

Obmedzenia potrvajú od 6. do 20. apríla 2021 (výmena zvodidiel pri portáli DZ – NRS01 v km cca 201,050 v strede komunikácie) a od 20. apríla do 5. mája 2021 (výmena zvodidiel pri portáloch DZ NRS01 v km cca 201,050 , NRS02 v km cca 200,500 a NRS03 v km cca 200,300 v pravom pruhu). Cestná premávka bude usmernená v dvojpruhových jazdných pásoch do jedného jazdného pruhu o šírke min. 3,50 m (uzavretý bude pruh priľahlý miestu výmeny zvodidiel) dopravným značením resp. zariadeniami.

  • dopravné obmedzenie na ceste I/64 v k. ú. Kľače – Realizuje sa oprava vozovky na ceste I/64 v k.ú. Kľače v km 184,000 – 185,350.

Obmedzenia potrvajú od 6. do 30. apríla 2021. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a dopravnými zariadeniami do jedného jazdného pruhu min. šírke 3,50 m. Bude regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou, v prípade potreby (predovšetkým v mieste železničného priecestia ako aj v križovatkách s miestnymi komunikáciami) je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite ustrojenými a poučenými osobami.

  • dopravné obmedzenie na ceste I/18 v k. ú. Štiavnička pri Ružomberku – Ide o úsek komunikácie I/18 v k.ú. Štiavnička pri Ružomberku (km 522,150  – 522,588). Dôvod obmedzenia je úprava cesty I/18 a trvalý vjazd na parkovisko nákladných vozidiel v rámci stavby „ Úprava a rozšírenie dopravných plôch“ pri GATE 3 (areál Mondi SCP).

Obmedzenia potrvajú od  6. apríla do 28. mája 2021 – obmedzenie premávky (zúžené jazdné pruhy). V termíne od 8. do 9. máj 2021 a od 25. do 26. máj 2021 bude uzavretý jeden jazdný pruh. Cestná premávka bude v čase frézovania a pokládky vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačená prenosným dopravným značením s reguláciou premávky náležite poučenými a vystrojenými osobami (cez 2 víkendy), počas trvania stavby bude zaistená obojsmerná premávky v zúžených jazdných pruhoch (o šírke min. 2 x 3,00m).

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia, respektíve osôb riadiacich premávku.

Aktuálne informácie zo Žilinského kraja nájdete na Facebooku „Polícia SR – Žilinský kraj“. Aktuálne informácie Policajného zboru môžete nájsť aj na oficiálnej stránke na Facebooku.