Letná údržba

Letná údržba zahŕňa stavebno-technickú údržbu ciest, chodníkov, krajníc, cyklistických trás, spevnených verejných priestranstiev, mostov, zábradlí, zvodidiel a odvodňovacích systémov, čím sa rozumie najmä ich udržovanie v prevádzkovej spôsobilosti pri všetkých poveternostných podmienkach, odstraňovanie alebo zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti miestnych ciest. Letná údržba je vykonávaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami.

Letná údržba zahŕňa nasledovné činnosti: