Dopravné povolenia

Akým spôsobom žiadať o povolenia?

Každú žiadosť môžete podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo v papierovej forme.

Žiadam o: