Dôležité usmernenia k ubytovávaniu obyvateľov Ukrajiny v meste Žilina

Centrum prvého kontaktu na pomoc UkrajineCentrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine
Mesto Žilina prináša prehľad dôležitých informácií a usmernení týkajúcich sa ubytovávania obyvateľov Ukrajiny:   
  • Ľudia, ktorí disponujú voľnými veľkokapacitnými ubytovacími kapacitami na dočasné ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny utekajúcimi pred vojnou (ubytovanie v súkromí, štátne ubytovania, hotely a penzióny), sa môžu registrovať priamo na Ministerstve dopravy a výstavby SR prostredníctvom systému Bookio. Viac informácií záujemcovia nájdu na stránke:  https://pomocpreukrajinu.sk/sk.
  • Voľné ubytovacie kapacity je možné nahlásiť aj priamo Okresnému úradu v Žiline e-mailom na adrese: okr.zilina.za@minv.sk.
  • Ubytovacie kapacity musia disponovať vyhovujúcim hygienickým zariadením a možnosťou stravovania pre ubytovaných v plnej penzii.
  • Občanov, ktorí poskytli alebo budú poskytovať ubytovanie utečencom z Ukrajiny, upozorňuje samospráva na povinnosť informovať mestský úrad o údajoch ubytovaných. Nahlásiť je potrebné mená a priezviská ubytovaných utečencov, počet dospelých, počet detí a presnú adresu, v ktorej sa poskytuje ubytovanie. Informácie je potrebné odovzdať buď osobne v Centre prvého kontaktu na pomoc Ukrajine alebo telefonicky na čísle: 0917 393 616, prípadne e-mailom na: pomocua@zilina.sk. Informáciu je potrebné poskytnúť aj po odchode ubytovaných.
  • Pre občanov, ktorí chcú pomôcť i pre utečencov z Ukrajiny potrebujúcich pomoc je v Žiline k dispozícii Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Nachádza sa na Hornom vale 24 (v miestach, kde samospráva zabezpečovala antigénové testovanie). Otváracie hodiny centra sú od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod., občania ho môžu kontaktovať na tel. čísle: 0917 393 616 alebo e-mailom: pomocua@zilina.sk. Mimo otváracích hodín je možné pomoc získať na tel. čísle: 0951 870 383 a e-mailom: uadomza@gmail.com.