Dokončujeme oplotenie Materskej školy Suvorovova

DSC09825DSC09825

Pôvodné oplotenie areálu škôlky bolo už v nevyhovujúcom stave. Mesto sa preto rozhodlo pôvodné oplotenie zrekonštruovať a dosiahnuť tak nie len estetické zlepšenie, ale najmä väčšiu bezpečnosť celého areálu.

Nové oplotenie predstavuje dôležitú bariéru, ktorá chráni deti pred prípadným ohrozením z vonkajšieho prostredia, a preto sú kroky postupnej rekonštrukcie potrebné a dôležité. Oplotenie v hodnote približne 50 tisíc eur bude doplnené aj o edukačné prvky. Moderné oplotenie prispieva aj k celkovej vizuálnej príťažlivosti materskej školy. Oplotenie bude dokončené do konca roka 2023.