Dokončenie prác na teplovode - Žilinská teplárenská, a. s.

ilustračná foto radiatorilustračná foto radiator

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s., člen skupiny MH Teplárenský holding, sa ospravedlňuje občanom a najmä obyvateľom dotknutých ulíc za vzniknutú situáciu počas rekonštrukcie parovodu.

Počas prebiehajúcich prác na výmene parovodu za teplovod bolo voči generálnemu dodávateľovi stavebných prác spoločnosti TENZA, a. s., začaté insolvenčné konanie v Českej republike ku dňu 22. 2. 2021. Vzniknutá situácia znemožnila pokračovanie prác, vrátane finálneho  dokončenie diela. Ide o časti povrchových úprav, osadenie zdemontovaných stĺpov verejného osvetlenia, vyčistenie dotknutých priestranstiev a ďalšie  ukončovacie  práce.

Vedenie Žilinskej teplárenskej, a. s. situáciu aktívne rieši, aj v spolupráci s vedením MH Teplárenský holding, s cieľom práce dokončiť v čo najkratšom čase ku spokojnosti občanov a návštevníkov mesta Žilina.

Žilinská teplárenská, a. s. sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti a ďakuje občanom za pochopenie.