Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie