Žiadosť o vyhľadanie spisu z archívu stavebného úradu Žilina