Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – dopravná stavba